Maatschappelijk

Overgangsakkoord Bangladesh

Wibra heeft in 2018 het (Bangladesh) Transitieakkoord ondertekend, om ervoor te zorgen dat het werk aan de verbetering van de bouw- en brandveiligheid in de kledingindustrie van Bangladesh wordt voortgezet. Het doel van het Overgangsakkoord is om geleidelijk toe te werken naar een officiële overdracht van alle activiteiten van het Bangladesh Akkoord aan de regering van Bangladesh.

De regering bouwt geleidelijk aan de capaciteit om deze rol op zich te nemen. In het overgangsakkoord is vastgelegd welke voorwaarden daarvoor gelden. We betreuren het dat er – tot op heden – geen overeenstemming is bereikt met de regering van Bangladesh over het overgangsproces. Vooral omdat Wibra en vele andere belanghebbenden het erover eens zijn dat een dergelijke overgang noodzakelijk is voor de verdere verbetering van de veiligheid en de arbeidsomstandigheden van de Bengaalse werknemers in de kledingindustrie.

Wibra steunt het standpunt en de inspanningen van het Bangladesh Akkoord met betrekking tot de voortzetting van het overgangsakkoord. Op 19 mei 2019 beslist het Hooggerechtshof van Bangladesh of het overgangsakkoord in en vanuit Bangladesh operationeel kan blijven. We hopen dat het Hooggerechtshof van Bangladesh de volledige verlenging van het overgangsakkoord zal toestaan, aangezien dit de veiligheid van de Bengaalse werknemers ten goede zal komen. De uitkomst van de hoorzitting zal geen invloed hebben op de inzet van Wibra om deel te nemen aan het overgangsakkoord.

Transition Accord

Wibra signed the (Bangladesh) Transition Accord in 2018, to ensure the work on improvements of building and fire safety in the Bangladesh Garment Industry continues. The goal of the Transition Accord is to progressively transition towards an official hand-over of all activities of the Bangladesh Accord to the Bangladesh Government.

The Government is gradually building the capacity to take on this role. Their requirements are reflected in the framework of the Transition Accord. We regret that – to date – no agreement has been reached with the Bangladesh Government about the transition process. Especially since Wibra and many other stakeholders agree that such a transition is needed for further improvement of the safety and working conditions of Bengalese workers in the Garment industry.

Wibra supports the position and efforts of the Bangladesh Accord towards continuation of the Transition Accord. On May 19 2019, the Bangladesh High Court decides if the Transition Accord can remain operational in, and from Bangladesh. We hope the Bangladesh High Court will grant full extension of the Transition Accord since this outcome will be most beneficial for the safety of Bengalese workers. The outcome of the hearing will not influence Wibra commitment to participation in the Transition Accord.

De vertaling van dit akkoord volgt z.s.m.

Gelijke kansen voor iedereen

Wibra staat voor een integer en transparant personeelsbeleid. Elke medewerker krijgt bij ons gelijke kansen om zich te ontwikkelen en te groeien binnen de organisatie. Wij kijken niet naar de achtergrond van mensen, maar naar hun kwaliteiten! Belangrijk is de passie om onze klanten van dienst te zijn.

Make-A-Wish België

Sinds 2000 werkt Wibra samen met Make-A-Wish België. Deze stichting zet zich in om kinderen met een levensbedreigende ziekte een onvergetelijke dag te bezorgen. In de loop der jaren hebben we uiteenlopende acties gehouden waarbij steeds een deel van de verkoop ten goede komt aan Make-A-Wish België.

Boodschappentasactie

In 2003 is onze boodschappentas-actie van start gegaan. Van elke verkochte Wibra-boodschappentas gaat een deel van de opbrengst naar Make-A-Wish België. Inmiddels zijn er al meer dan 1,1 miljoen tassen verkocht. Dankzij de diverse acties heeft Make-A-Wish België al ruim € 550.000,- in ontvangst mogen nemen. Jij als Wibra-klant kunt dit bedrag de komende tijd nog verder doen stijgen; er staan nog allerlei acties op touw!

Nieuwe lijn Make-A-Wish tassen

De nieuwe lijn Make-A-Wish tassen is er! Zo’n vrolijke tas komt extra van pas, nu de plastic tas langzamerhand uit beeld verdwijnt. Bij elk exemplaar die verkocht wordt, gaat 30 eurocent naar Make-A-Wish. Op naar de volgende 550.000 euro! Met de nieuwe tas draag je niet alleen bij aan een fijne dag voor zieke kinderen, maar draag je ook de boodschap van Make-A-Wish uit.

Milieu, meer dan belangrijk

Bewust leven en duurzaam ondernemen: voor Wibra zijn het geen modetermen maar wezenlijke uitgangspunten voor een moderne onderneming. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, niet alleen voor de wereld van nu maar ook voor de volgende generaties. Zo zijn we in 2010 gestart met de campagne ‘Bewust leven en duurzaam ondernemen’. En om overmatig gebruik van plastic te helpen voorkomen, verkopen we een eigen boodschappentas die vele malen kan worden hergebruikt.

Code of Conduct

Onze Code of Conduct omvat de basisregels waar de gehele organisatie van Wibra naar werkt. De Code of Conduct omschrijft de productie-eisen van de door Wibra ontwikkelde producten en is van toepassing op alle leveranciers en andere zakelijke relaties van Wibra Supermarkt B.V. of aan Wibra Supermarkt B.V. gelieerde ondernemingen.

lees verder

Van kracht voor alle Wibra relaties

De Code of Conduct is van kracht voor alle directe fabrikanten, leveranciers en zakelijke relaties die deelnemen aan het productieproces van Wibra. Wij beschouwen de naleving van onderstaande richtlijnen als een absolute voorwaarde voor het onderhouden van een zakelijke relatie met andere ondernemingen. Zij die een zakenrelatie van Wibra wensen te worden, dienen onderstaande richtlijnen door te voeren in hun gehele organisatie. Bovendien sporen wij onze partners aan deze richtlijnen op te leggen aan alle deelnemers van het productieproces, opdat hun leveranciers, zakelijke relaties en derde partijen de richtlijnen ook naleven.

Wibra school

Niet de producten, maar de mensen bepalen de waarde van een onderneming. Vanuit deze optiek stimuleert Wibra het volgen van een op maat gemaakte Wibra BBL-opleiding niveau 2/3/4. In 2007 hebben we zelfs een speciaal opleidingshuis voor de filialen gebouwd. Nieuwe medewerkers volgen eerst een introductieprogramma, daarna start de opleidingsperiode. Voor diverse functies hebben we aanvullende trainingen op maat ontwikkeld. Verder zijn er in onze filialen allerlei stagekrachten actief (denk aan BOL, AKA, taalstages, re-integratie etc.). In 2009 werd Wibra Veenendaal genomineerd voor de Human Capital Award van Kenniscentrum Handel. Het filiaal eindigde bij de laatste drie finalisten.

MELD JE NU AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Als eerste op de hoogte van al onze folderaanbiedingen en andere speciale voordeelacties? Dat kan!